Istanbul, Turkey
+90 216 546 08 90

Yaşam Bilimleri

Tıp, sağlık ve ilaç sektörleri

Hata payı yok

Yaşam bilimleri hem tıp, sağlık ve ilaç sektörlerini hem de bunlarla ilgili yenilikleri, keşifleri, bilimsel belgeleri ve içerikleri kapsayan geniş ve sürekli gelişmekte olan bir alandır.

Atlas olarak, yaşam bilimleri içeriklerinin hata payı kabul etmediğini biliyoruz.

Bu metinlerin hayati önem taşıdığının ve en ince ayrıntısına kadar titizlik gerektirdiğinin farkındayız. Yaşam bilimlerinin en karmaşık ve en katı düzenlemelere tabi sektörlerden biri olduğunu göz önünde bulunduran Atlas, hem en yüksek sektör standartlarına dayalı titiz bir kalite süreci uygular hem de ihtiyaca özel çözümleri tam ve doğru şekilde sunabilmek için yaşam bilimleri alanında uzman olan deneyimli çevirmenlerden faydalanır.

Uzman olduğumuz alanlar:
  • Klinik çalışma belgeleri
  • Tıbbi/ilaç talimatları ve broşürler
  • Tıp dergisi makaleleri
  • Tıbbi cihaz kılavuzları ve yazılımları
  • Tıbbi raporlar
  • Hasta kayıtları ve anketler
  • Patent başvuruları
  • Tıbbi mevzuat ve düzenleyici çerçeveler
  • Ve çok daha fazlası!